Καταστατικό  του Σωματείου υπό την επωνυμία Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών υπο Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση έτος 29 Μαρτίου 1992

Για να το διαβάσετε κάνετε κλικ στο παρακάτω

 

Καταστατικό Συλλόγου