ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (Π.Ο.Ν.) : https://www.pon.gr/

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) : https://www.esamea.gr/el

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) : https://www.eopyy.gov.gr

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : https://opeka.gr

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΕΟΜ) :  https://www.eom.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ : https://www.ene.gr

Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων (EEM)  : https://hsot.gr

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) : https://www.efka.gov.gr/el

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) : https://apps.ika.gr/eKEPA/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ : https://www.moh.gov.gr/

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών : http://www.en-en.gr/

Σύλλογοι Νεφροπαθών ανά την Ελλάδα