Πρόεδρος : Γρηγόριος Λεοντόπουλος
Αντιπρόεδρος : Ελένη Μπαρμπαλιά
Γεν. Γραμματέας : Γεωργία Μπαζιώτη
Ειδ. Γραμματέας : Βασιλική Σταυροπούλου
Ταμίας : Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης
Βοηθός Ταμία : Ευαγγελία Φουστάνα
Μέλη :

Ανδρέας Σπίνος

Αλέξανδρος Λουκάκης

Παναγιώτης Πλατάς